Βιογραφικό

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1961.  Είναι Απόφοιτος Μέσης Σχολής Λογιστών και του κλάδου Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Κ.Ε.Π. Αθηνών. Το 2019 εγγράφεται και φοιτά σήμερα στο 3ο έτος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης.
Από το 1983 έως και το 1993 άσκησε το επάγγελμα του Λογιστή–Φοροτεχνικού και είχε υπό την εποπτεία του, λογιστήρια αρκετών επιχειρήσεων του Ηρακλείου.
Είναι Ιδρυτής και συνιδιοκτήτης της εκδοτικής εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΤΑΝΟΣ ΑΕΒΕ», στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, που δραστηριοποιείται από το 1994 στην έκδοση Βιβλίων και Λευκωμάτων Ιστορικού, Πολιτιστικού και Πολιτισμικού κυρίως ενδιαφέροντος και απασχολεί 14 άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό .

Ομιλεί άριστα την αγγλική γλώσσα και αρκετά καλά την Γαλλική.
Τα τελευταία χρόνια (από το 2006) συμμετέχει ανελλιπώς στα Διοικητικά όργανα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, στο Δ.Σ. του οποίου είναι εκλεγμένο μέλος μέχρι και σήμερα . Από το 2006 έως και το 2011 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας, Υπεύθυνος Προσωπικού του Επιμελητηρίου και Υπεύθυνος λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.) και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) για την Ίδρυση Επιχείρησης. Εκπρόσωπος στη Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων από το 2006 μέχρι ΤΟ 2017.
Στη θητεία του έχει αναπτύξει δράσεις για την εξωστρέφεια των κρητικών επιχειρήσεων, ενώ από το 2006 μέχρι και 2011 και από το 2020 μέχρι σήμερα είναι Α’ Αντιπρόεδρος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ που είναι ο Φορέας Διαχείρισης των Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΠΑΝ του ΕΣΠΑ, ως Εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, στον οποίο φορέα επίσης κατέχει την θέση του Α’ Αντιπροέδρου.
Από το 2018 είναι εκλεγμένο Μέλος του 11μελούς Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κρήτης.
Από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων της ΒΙ.ΠΕ.Η. , στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου έχει κατά καιρούς εκλεγεί και υπηρετήσει στην θέση του Ταμία και του Γραμματέα, καθώς και του Προέδρου της Εξελεγκτικής Επιτροπής, θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα. Επίσης, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.

Με ενεργό συμμετοχή , έχει αναπτύξει πλούσιο κοινωνικό έργο και την τριετία 2007 – 2009 διατέλεσε μέλος του Δ.Σ. του τοπικού παραρτήματος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.
Από τον Μάρτιο του 2016 είχε αναλάβει Αναπλ. Πρόεδρος και Δ/ντής της ΝΟ.Δ.Ε. Ηρακλείου και το 2018 εξελέγη πρόεδρος.

Είναι πατέρας δύο θυγατέρων της Μαρίας που είναι απόφοιτος της Σχολής Δημοσιογραφίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και εργάζεται στο Ι.Τ.Ε. Κρήτης και της Γεωργίας που είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης.