Από τη ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου έγινε γνωστό ότι με απόφαση του προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. Ηρακλείου κ. Βαγγέλη Καρκανάκη,  ορίστηκαν τα παρακάτω αιρετά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου ως Τομεάρχες των αντίστοιχων τομέων δράσης :

 Τομέας Εκλογικής Ετοιμότητας: Υπεύθυνος: Γιαννουλάκης Κωνσταντίνος

 Τομέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας: Υπεύθυνος: Παττακός Αιμίλιος

 Τομέας Εργαζομένων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα: Υπεύθυνος: Ζερβός Ελευθέριος

 Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Υπεύθυνος: Χατζηνικολάου Ιωάννης 

 Τομέας Παραγωγικών και Επιστημονικών φορέων:  Υπεύθυνος: Μαραγκάκης Δράκος

 Τομέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητα Φύλων: Υπεύθυνη :  Αντωνακάκη Μαρία

 Τομέας Υγείας:    Υπεύθυνη:  Σταυριανάκη Άννα - Αναπλ.Υπεύθυνη: Αντωνακάκη Μαρία   

 Επίσης μετά από πρόταση του προέδρου, με την Αρ,Πρωτ.: 577/22.11.21 Απόφαση του Γραμματέα Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, δημιουργούνται οι παρακάτω επί πλέον τομείς δράσης της ΔΕΕΠ Ηρακλείου με υπευθύνους αντίστοιχα: 

 Τομέας Τουρισμού: Υπεύθυνος: Χριστοδουλάκης Γεώργιος - Αναπλ.Υπεύθυνος : Σεβρισαριανός Ιωάννης  

 Τομέας Παιδείας: Υπεύθυνος: Ρομπογιαννάκης Ιωάννης 

 Τομέας Πρωτογενούς Παραγωγής και Αγροτικής Πολιτικής: Υπεύθυνος: Ορφανουδάκης Εμμανουήλ

 Τομέας Πολιτισμού:  Υπεύθυνη: Σημαιάκη Ευαγγελία (Εύα)  

 Τομέας Αθλητισμού:  Υπεύθυνος: Νταμπακάκης Νικόλαος

 Τομέας Ποιότητας Ζωής & Εθελοντισμού: Υπεύθυνη:  Κτιστάκη Ελένη  

 Τομέας Πληροφορικής, Έρευνας & Τεχνολογίας: Υπεύθυνος: Βεληβασάκης Ευστάθιος

 Τομέας Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής : Υπεύθυνη: Καλλέργη-Σταθοπούλου Μαρία 

 Τομέας Υποδομών: Υπεύθυνος: Μαυρουδής Νικόλαος 

 Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Υπεύθυνος: Σηφάκης Νικόλαος