Μήνυμα έστειλε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας για τη συμπλήρωση 44 ετών από την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. 

Στις 28 Μαΐου 1979, στο Ζάππειο Μέγαρο υπογράφηκε η συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η Ελλάδα εντάχθηκε επίσημα στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες την 1η Ιανουαρίου 1981 και έγινε έτσι το δέκατο μέλος της Κοινής Αγοράς.

η